Barion Pixel

Zlepšenie správania u detí s autizmom: CBD olej ako podporná liečba

Čo sa dozviete

Autizmus je komplexná porucha, ktorá ovplyvňuje myslenie, cítenie a vzájomnú interakciu ľudí. Na jednotlivcov vplýva rôzne a môže sa pohybovať od miernej až po závažnú formu. Autizmus sa často identifikuje v ranom detstve. Presné číslo, koľko detí s autizmom žije na Slovensku, neexistuje , avšak posledný zverejnený výskumo z USA dhaduje sa, že 1 z 59 detí patrí do autistického spektra.

Čo je autizmus?

Porucha autistického spektra (PAS) je vývinová porucha, ktorá ovplyvňuje reč a komunikáciu, sociálne interakcie a správanie. Ľudia s autizmom môžu mať aj ťažkosti s motorickými zručnosťami, koordináciou a spracovaním zmyslov, ako je citlivosť na zvuk alebo textúru.

Autizmus je spektrálna porucha, čo znamená, že u každého človeka sa prejavuje inak. Autizmus sa zvyčajne identifikuje v ranom detstve a zvyčajne sa diagnostikuje medzi druhým a štvrtým rokom života.

Príznaky autizmu sa môžu značne líšiť, ale niektoré z bežných znakov sú ťažkosti s komunikáciou a sociálnymi zručnosťami, obmedzené záujmy, opakujúce sa správanie a problémy so zmyslovým spracovaním. Osoby s autizmom môžu mať aj ťažkosti s motorickými zručnosťami, koordináciou a inými schopnosťami. Neexistuje jediná príčina autizmu, ale existujú určité rizikové faktory, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť, že sa u dieťaťa táto porucha vyvinie. Môžu to byť genetické faktory, faktory prostredia a zdravotné ťažkosti.

Hlavné príznaky autizmu

Hlavné príznaky autizmu možno rozdeliť do troch kategórií: sociálne, komunikačné a behaviorálne.

Pokiaľ ide o sociálne zručnosti, osoby s autizmom môžu mať problémy s pochopením a interpretáciou emócií iných, nadväzovaním a udržiavaním priateľstiev alebo prejavovaním empatie. Môžu mať tiež problémy s rečou tela alebo očným kontaktom.

Komunikácia môže byť pre autistov náročná. Môžu mať problém porozumieť tomu, čo hovoria ostatní, alebo sa vyjadriť. Môžu mať tiež problémy so začatím alebo udržaním rozhovoru.

Autizmus môže ovplyvniť aj správanie. Ľudia s autizmom môžu mať problémy s prechodmi, ťažko znášať zmeny alebo mať problémy s ovládaním svojich emócií. Môžu tiež vykazovať opakujúce sa správanie, ako je mávanie rukami, hojdanie alebo otáčanie.

Typy autizmu

Existujú rôzne typy autizmu, ktoré sa môžu líšiť závažnosťou. Najčastejším typom autizmu je autistická porucha, známa aj ako klasický autizmus. Tento typ autizmu sa vyznačuje poruchou komunikácie, sociálnej interakcie a správania.

Aspergerov syndróm je menej závažná forma autizmu. Vyznačuje sa ťažkosťami so sociálnou interakciou, ale na rozdiel od klasického autizmu majú ľudia s Aspergerovým syndrómom zvyčajne priemerné až nadpriemerné IQ a nemusia mať oneskorenie v reči.

Pervazívna vývinová porucha – inak nešpecifikovaná (PDD-NOS) je miernejšia forma autizmu. Ľudia s PDD-NOS môžu mať podobné príznaky ako ľudia s Aspergerovým syndrómom alebo autistickou poruchou, ale príznaky nemusia byť také závažné.

Potenciálne prínosy CBD oleja pri autizme

Kanabidiol (CBD) je zlúčenina nachádzajúca sa v rastline konope, ktorá si získava pozornosť pre svoje potenciálne terapeutické prínosy. Predpokladá sa, že CBD môže ponúknuť celý rad potenciálnych výhod pre osoby s autizmom vrátane zníženia úzkosti, zlepšenia spánku a zníženia zápalu.

Predpokladá sa, že CBD interaguje s endokanabinoidným systémom v tele, ktorý sa podieľa na regulácii rôznych funkcií vrátane nálady, bolesti a spánku.

Rodičia detí  trpiacimi autizmom alebo epilepsiou často čelia výzvam pri  každodennom fungovaní a často bojujú s poruchami spánku. Z tohto dôvodu mnohí rodičia užívajú CBD olej , pretože pomáha zlepšiť spánok a upokojiť ich neurovegetatívny systém.

Čo hovoria výskumné štúdie

Nedávno došlo k prudkému nárastu štúdií skúmajúcich žCBD ako terapie pre jedincov s diagnostikovaným autizmom. Vedci skúmajú súvislosti medzi endokanabinoidným systémom (ECS) a autizmom. Jedna štúdia z roku 2018 publikovaná v časopise „Molecular Autism“ ukázala, že pacienti s autizmom majú nižšie hladiny anandamidu, endokanabinoidu nachádzajúceho sa v tele, ako zdraví jedinci v kontrolnej skupine. Nedostatky endokanabinoidného systému alebo nerovnováha sa vyskytujú aj pri poruchách spojených s autizmom, ako sú záchvaty, úzkosť, kognitívne ťažkosti alebo poruchy spánku. Existuje dôvod domnievať sa, že CBD môže pomôcť zmierniť niektoré symptómy spojené s týmito komorbiditami. Napríklad sa ukázalo, že CBD vo forme lieku na predpis Epidiolex  znižuje frekvenciu kŕčových záchvatov u pacientov s Dravetovým a Lennoxovým-Gastautovým syndrómom a zlepšuje kvalitu ich života. Na zvieracom modeli Dravet’s nízke dávky CBD tiež pomohli zlepšiť deficity sociálnej interakcie. Okrem toho, že je antikonvulzívny, zdá sa, že CBD vykazuje sedatívne, antipsychotické, protizápalové a neuroprotektívne vlastnosti. Tieto vlastnosti môžu zmierniť niektoré ďalšie stavy spojené s autizmom, ako je nespavosť alebo psychóza.

V roku 2019 bola vykonaná komplexná retrospektívna analýza, ktorá bola publikovaná v časopise “Journal of Autism and Developmental Disorders”, s cieľom zmerať účinnosť a bezpečnosť konope bohatého na CBD u 60 detí trpiacich poruchami autizmu a výraznými problémami so správaním.

Opatrovatelia uviedli, že po liečbe sa správanie 61 % detí zlepšilo alebo výrazne zlepšilo. Žiaľ, boli pozorované aj niektoré vedľajšie účinky; 14 % detí malo problémy so spánkom, 9 % bolo podráždenejších a 9 % malo zníženú chuť do jedla.

V roku 2019 izraelskí vedci v časopise Scientific Reports uverejnili rozsiahly výskum účinkov konopného oleja na 188 detí s poruchou autistického spektra . Liečbou pre väčšinu detí bol konopný olej bohatý na CBD s obsahom 30 % CBD a 1,5 % THC. Tie, ktoré mali problémy so spánkom alebo agresivitou, dostávali navyše 3 % THC.

V šiestom mesiaci bolo vyhodnotených 60 % pacientov; ošetrovatelia uviedli, že u 90 % pacientov sa znížil nepokoj, u 89 % sa znížil výskyt záchvatov zúrivosti, u 88 % sa znížila úzkosť, u 84 % sa znížila agitovanosť a 59 % pacientov uviedlo zlepšenie problémov súvisiacich so spánkom. Všetci piati účastníci spočiatku uvádzali, že majú depresiu, ale na konci štúdie sa u všetkých prejavilo zlepšenie.

31 % liečených osôb uvádzalo pred začatím liečby dobrú kvalitu života, pričom po šiestich mesiacoch sa tento podiel zvýšil na 67 %. Celkovo 90 % zaznamenalo zlepšenie, zatiaľ čo len 9 % nezaznamenalo žiadny rozdiel. Najčastejšie hláseným vedľajším účinkom bol nepokoj, ktorý postihol menej ako 7 % liečených.

Dávkovanie

S cieľom rozšírenia existujúcich poznatky o liečbe autizmu  pomocou konope s vysokým obsahom CBD uskutočnili vedci štúdiu na 82 deťoch, ktorí spĺňali diagnostické kritériá pre poruchy autistického spektra a ktorých rodičia uviedli problémy s narušujúcim správaním v predchádzajúcich šiestich mesiacoch. Priemerný vek detí v štúdii bol 9 rokov a 65 z detí boli chlapci. Štúdia bola “otvorená”, čo znamená, že účastníci aj výskumníci vedeli, akú látku užívajú.

Množstvo a časovanie dávok bolo prispôsobené pre každé dieťa individuálne, ale konečná dávka neprekročila 10 mg/kg/deň. Rodičia boli každé dva týždne telefonicky interviewovaní a pýtali sa na dodržiavanie liečby, správanie, symptómy a vedľajšie účinky.

Výsledky ukázali významné zlepšenie v počte hodnotení použitých v štúdii, ktoré boli hlavne podporené zlepšením zručností v sociálnej komunikácii. Účinky boli väčšie u detí, ktoré mali na začiatku výraznejšie symptómy autizmu.

Pozn. 1 kvapka CBD oleja HEMPBONA  5% je približne 2mg CBD

Odporúčame vám začať s minimálnou dávkou a pomaly zvyšovať dávku, kým sa neobjavia prvé pozitívne účinky. Začinajúca  dávka závisí od váhy dieťaťa. Zvyčajne je to  medzi 2 – 5 mg CBD na deň.

Ak to zhrnieme..

S narastajúcim počtom klinických štúdií týkajúcich sa použitia CBD pri liečbe pacientov s poruchami nálady, úzkosti, chronickými bolestivými ochoreniami a inými problémami s správaním, by malo  byť CBD zvážené ako možnosť liečby pri riešení symptómov spojených s autizmom. Vo viacerých výskumných  štúdiách sa u dieťaťa-pacienta preukázali zlepšenia v správaní a kognitívnych funkciách, pričom neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky. Doterajšie výskumy a skúsenosti tiež naznačujú, že CBD môže byť životaschopným, bezrizikovým liečebným prístupom na riešenie symptómov  vrátane depresie, hyperaktivity a výbuchov hnevu.

Pre viac informácií o CBD olejoch kliknite sem

Zdroje

Akcie, zľavy a novinky

Na Váš email

Prihláste sa na odber noviniek a získajte 10% zľavový kupón na celý nákup.

[wc_mailchimp_discount]